مسابقه تلویزیونی ستاره 20

ستاره بیست ، فرصت طلایی بازیگری

ستاره بیست مسابقه‎ای مدرن با ترکیبی از ستاره های دیروز، امروز و فردای ایران

دستاورد

ساعت

روز

نفر

نرم افزارهای استفاده شده