در تاريخ ٢٤ دى ١٣٩٤ نامزدهاى هشتادوهشتمين مراسم اسكار معرفى شدند و ليست نامزدهاى بهترين جلوه هاى ويژه مراسم اسكار سال ٢٠١٦ به شرح زير است :

Ex Machina

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens

 كه در ادامه كليپ مختصرى از پشت صحنه ى جلوه هاى ويژه اين فيلم ها را تقديم شما ميكنيم ! 

EX MACHINA

Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington and Sara Bennett

MAD MAX : FURY ROAD

Andrew Jackson, Tom Wood, Dan Oliver and Andy Williams

THE MARTIAN

Richard Stammers, Anders Langlands, Chris Lawrence and Steven Warner

THE REVENANT

Rich McBride, Matthew Shumway, Jason Smith and Cameron Waldbauer

متاسفانه تا كنون از فيلم The Revenant پشت صحنه اى كه اختصاراً به جلوه هاى ويژه اين فيلم بپردازد منتشر نشده است !

STAR WARS : THE FORCE AWAKENS

Roger Guyett, Patrick Tubach, Neal Scanlan and Chris Corbould