به لطف و يارى خداوند و شما عزيزان همايش بررسى جلوه هاى ويژه سريال Game of Thrones مورخ ١٠ اسفند در پرديس سينمايى قلهك برگزار شد ! و مفتخر بوديم كه ساعاتى هرچند كم در كنار شما هراهيان هميشگى پاى تحليل و بررسى شاهكار جلوه هاى ويژه ammys award 2015 بنشينيم !

در اين همايش پس از بررسى جلوه هاى ويژه نماهايى كه توسط استوديو ديجيتال فريمز شبيه سازى شده بودند مورد نقد بررسى تئورى و عملى قرار گرفتند كه كليپ زير به اين نماها و پشت صحنه ي توليد آنها ميپردازد !